Partners

Is het in het belang van het kind en van de ouders, dan werken wij in principe samen met een breed aantal maatschappelijke instellingen. Van moskee en kerk tot kinderwerk en van jeugdarts tot sportclub. Optimaliseren van de sociale omgeving van het kind is onze inzet. Als dat om samenwerking vraagt, dan zijn wij daartoe altijd bereid.

Dit past bij ons uitgangspunt om de pedagogische omgeving rond het kind maximaal te benutten.

SMWR heeft een intensief samenwerkingsverband met voorscholen en in het bijzonder de voorscholen van Peuter & Co.

“De schoolmaatschappelijk werker heeft een groot netwerk om zich heen, met korte lijntjes.” (intern begeleider, basisschool De Toermalijn)

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?

Met zelfvertrouwen naar het VO!