Week tegen kindermishandeling

04-10-2016

Van 14 tot en met 19 november 2016 vindt de landelijke Week tegen Kindermishandeling plaats. Deze week staat in het teken van voorlichting en bewustwording bij kinderen, ouders en hun omgeving. Kom ook in actie bij een vermoeden van kindermishandeling! Wat doet Rotterdam in deze actieweek?

Rotterdam wil in deze week speciaal aandacht schenken aan kinderen die onvoldoende in beeld zijn bij professionals. Vandaar dat het thema van deze week is: Niet gehoord, niet gezien worden. Kinderen die thuis mishandeld of verwaarloosd worden, schamen zich hier vaak voor of denken dat het hun eigen schuld is. Ze zijn loyaal aan hun ouders en doen alsof er niets aan de hand is. Het risico bestaat dat zij zich terugtrekken, niets laten blijken en er niet over willen praten. Daardoor raken ze in een isolement en voelen zich eenzaam.

Het is daarom belangrijk dat kinderen leren om over hun problemen en zorgen te durven praten met iemand die ze vertrouwen. En ook dat volwassenen leren door het isolement heen te breken door steun en vertrouwen te bieden.

Wat doen we? In Rotterdam organiseren we diverse activiteiten voor basis- en voortgezet onderwijs, peuterspeelzalen en professionals van verschillende organisaties. Zo wordt er een animatiefilmpje ontwikkeld met lespakket voor de basisscholen en zijn er diverse toneelvoorstellingen beschikbaar voor voortgezet onderwijs over kindermishandeling en huwelijksdwang.

  • In deze week wordt ook het eerste officiële Keurmerk Meldcode door de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) uitgereikt (www.lvak.nl);
  • 0p dinsdag 15 november is er een conferentie over vechtscheidingen. Meer informatie volgt.

Op de website www.rotterdam.nl/weektegenkindermishandeling komt alle informatie te staan. Op de site vindt u nu al handige toolkits voor het onderwijs en nuttige links.

Wilt u ook meedoen aan de Week tegen Kindermishandeling? Of organiseren jullie eigen activiteiten? Meld u aan op evenementenjeugdmo@rotterdam.nl. Samen maken we een vuist tegen kindermishandeling!«

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?

Met zelfvertrouwen naar het VO!