Training KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) afgerond

28-04-2014

Op 15  april jl.  is de training KIES afgerond, de training is afgesloten met een enquete. De kinderen hebben gemiddeld zowel de training als de trainers het cijfer 10 gegeven!

De kinderen zeggen de toekomst nu positief in te zien en de scheiding beter te begrijpen. De deelnemers zijn een hechte groep geworden, zij durven veel aan elkaar te vragen en hadden aandacht voor de unieke situatie van elk kind. Ouders merken dat hun kind(eren) opener zijn en meer vragen durven te stellen over de scheiding. Dit geeft duidelijkheid en bevordert het verwerkingsproces.

De ouders merken dat hun kind(eren) met plezier naar de training gingen. Tijdens de ouder-evaluatiebijeenkomst hebben de ouders afgesproken om een reunie voor de kinderen te organiseren omdat de kinderen leuk contact met alkaar hadden. De kinderen zitten op verschillende scholen in Overschie en zien elkaar doorgaansniet.

Volgend schooljaar is  er weer een nieuwe KIES-groep!»

Met zelfvertrouwen naar het VO!

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?