Project Signaleren & Normaliseren

20-01-2016

Het SMW van MEE Rotterdam en SMWR hebben het initiatief genomen om een samenwerkingsproject te starten met als doel een doorontwikkeling  van de rol en functie van het SMW op de basisschool in Rotterdam. In het project wordt de doorgaande zorg lijn van zorg van de voorschoolse periode tussen de peuterspeelzaal VVE, nulgroep en de basisschool meegenomen

Het project is in september 2015 gestart in de gebieden Pendrecht en Overschie en loopt schooljaar 2015-2016. Bij dit project zijn 8 basisscholen, 2 SBO-scholen en 7 voorschoolse locaties van Peuter en Co betrokken.

We gaan de zorgstructuur van de school/voorschool actief verbinden met activiteiten en mogelijkheden voor kind en/of ouders binnen het wijknetwerk. In geval van lichte of dreigende problemen wordt dan op maat  toegeleid  richting wijkteam, maar ook direct gekeken naar de mogelijke inzet van en toeleiding naar ”normaliserende” activiteiten zoals sport/cultuur/educatieve activiteiten in het wijknetwerk. De focus van het SMW richt zich dan niet alleen op problemen van kinderen, maar ook op hun interesses en talenten. Door als SMW aanbieders samen te werken kan tevens een integrale werkwijze van SMW bij reguliere en speciale basisscholen ontwikkeld worden, waarbij (SMW-ers van) beide organisaties meer gebruik maken van elkaars expertise en netwerk.

Wat is er tot nu toe in de eerste 4 maanden gerealiseerd:

 • 2 startbijeenkomsten in Pendrecht en Overschie met de IB-ers /directie scholen, wijkregisseurs. De aanpak van het project werd daar met enthousiasme ontvangen.
 • Een voorlichting over het project voor gemeente-ambtenaren die verbinding hebben met het project, o.a. CJG, Sport in de Jeugdketen
 • Maandelijks vindt er uitwisseling plaats tussen de SMW-ers over hun casuĂŻstiek, waardoor ze kennis met elkaar opdoen en ontwikkelen.
 • De SMW-ers van MEE geven aan alle betrokken basisscholen consultatie op vraag door aan te schuiven bij het reguliere overleg IB-SMW overleg
 • De ontwikkeling van de ‘Kind In kaart’ methode, waarbij de SMW-er in gesprek gaat met een kind en zijn/haar talenten en interesses in kaart brengt en vervolgens wanneer dit gewenst is het kind en/of ouders actief toeleidt naar wijknetwerkpartners.
 • Er is een groep SoVa-training gestart waarin gelijk een verbinding wordt gemaakt met de interesses en de talenten van de kinderen.
 • De training workshop LVB en Educatief partnerschap van MEE wordt bij een aantal scholen en Peuter en Co gegeven.
 • Een extra inzet op de Voorscholen in Overschie doordat Peuter en Co en SMWR een groepsaanbod voor ouders gezamenlijk gaan inzetten.
 • De eerste Kind in Kaart afnames laten zien dat het inderdaad zinvol is kinderen te bevragen op interesses en wat zij leuk vinden en van daaruit te handelen.
 • Alle SMW-ers in het project hebben toegang tot de Sociale Kaart van MEE.
 • De SMW-ers hebben met de meest directe wijknetwerkpartners voor de basisschoolleeftijd samenwerkingsafspraken gemaakt en zorgen voor een actieve samenwerking met hen rondom een kind.

 « »

Met zelfvertrouwen naar het VO!

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?