Maatjesproject Bijdehand ‘de ontdekkingsreis van een kind samen met een maatje’

14-01-2016

Het maatjesproject Bijdehand zet in op het versterken van de eigen kracht van kinderen waardoor zij het vermogen ontwikkelen om positieve sturing te geven aan hun eigen ontwikkeling en toekomst. Het project richt zich vooralsnog op gebied Overschie, maar wordt mogelijk volgend schooljaar doorgetrokken naar andere gebieden.

De kinderen worden gekoppeld aan studenten waarna een student een maatje worden. Het maatje brengt het kind voor een lange periode in aanraking met het activiteitenaanbod in de wijk, zoals sportvoorzieningen, buurthuizen, kinderwerk en de bibliotheek. Het maatje zal deze voorzieningen gebruiken om het sociaal netwerk waarin het kind opgroeit te vergroten. Het streven is dat het kind na afloop van het traject op structurele wijze gebruik blijft maken van de activiteitenvoorzieningen in de wijk.

 Doelgroep

Het maatjesproject Bijdehand is bedoeld voor kinderen van 9 t/m 12 jaar die tijdelijk meer aandacht nodig hebben bij het ondernemen van activiteiten, ze zitten tenslotte in hun prepubertijd waar zij op sociaal-emotioneel vlak flinke veranderingen doormaken. Het ondernemen van activiteiten in de wijk is niet voor elk kind vanzelfsprekend, dit kan te maken hebben met:

  • Weinig vriendjes in de buurt
  • Geen fijne buurt om buiten te spelen
  • Het moeilijk vinden om contact te leggen met anderen
  • Geen goed zelfbeeld

 Doelstelling

Het project Bijdehand biedt kinderen een maatje waardoor ze net wat meer aandacht krijgen bij het ondernemen van activiteiten in de wijk. Hierdoor wordt niet alleen het sociaal netwerk, maar ook de eigen kracht van een kind vergroot. Met eigen kracht wordt bedoeld, het vermogen om zelf positieve sturing te geven aan eigen ontwikkeling en de toekomst. De eigen kracht wordt o.a. vergroot door het sociale netwerk van het kind bij het proces te betrekken zoals de ouders, buurtbewoners, vrijwilligers en kinderwerkers.

 Het project

Een kind dat wordt aangemeld voor het maatjesproject zal worden gekoppeld aan een student. De studenten zijn tussen de 17 en 28 jaar en nemen deel aan dit project in het kader van hun stage. Voorafgaand aan het project zullen zij een training krijgen en vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de projectcoördinator, de ouders van het kind en de student (maatje). De studenten en projectcoördinator komen twee keer in het schooljaar bij elkaar om eventuele knelpunten en succesverhalen te delen in de vorm van intervisie. Wanneer het schooljaar is afgelopen en het maatjesproject loopt af , komen alle kinderen met hun maatje samen en wordt het project met een leuke activiteit afgesloten.

Voor dit project zijn wij op zoek naar kinderen van 9 t/m 12 jaar en naar studenten van 17 jaar t/m 28 jaar die mogelijk samen de ontdekkingsreis van het kind aan willen gaan. Let op: kinderen dienen woonachtig te zijn in gebied Overschie.

Voor de aanmeldingen van kinderen en studenten voor het maatjesproject kunt u contact opnemen met:

Charline Hoogerwerf, Projectcoördinator maatjesproject Bijdehand via 0612345149 of e-mail: charline.hoogerwerf@smwr-rijnmond.nl« »

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?

Met zelfvertrouwen naar het VO!