Jong talent / stages

Wij vinden het belangrijk om goed geoutilleerde krachten in het werkveld te zetten. Daarom kent SMWR een intensieve en jarenlange samenwerking met Hogeschool Rotterdam. Kenmerkend is onze gezamenlijke bereidheid en bedrevenheid om te zoeken naar innovaties in de praktijk van alledag.

SMWR biedt een kweekvijver voor jong talent via stages en onderzoeksopdrachten. Studenten van de opleiding MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) werken aan de hand van thema’s succesvol aan nieuwe methoden en technieken. Ze doen dit binnen de stimulerende omgeving van een innovatief team en in een relevante context. Op deze manier is er een voortdurende productieve wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Voor scholen betekent dit een extra helpende hand in het ondersteuningsteam van de school tijdens de twee jaar durende stage.

“Ik voelde me tijdens mijn stage meteen welkom en ik werd serieus genomen. Ik kreeg alle ruimte. In het vierde jaar kon ik afstuderen met een mooi onderzoek dat nog steeds gebruikt wordt.” (ex-stagiaire)

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?

Met zelfvertrouwen naar het VO!