Info voor scholen

  • Ons uitgangspunt is scholen zoveel mogelijk te ondersteunen door een goede, betrouwbare en deskundige dienstverlening en door een strategische inzet van onze contacten in en rond de school.
  • Belangrijk zijn continuĂŻteit, afstemming met de agenda van de school en tussentijdse evaluatie.
  • SMWR zorgt meteen voor achterwacht en vervanging bij eventuele uitval van een schoolmaatschappelijk werker. Mocht zich op school een crisis voordoen, dan is extra ondersteuning paraat.
  • SMWR ziet ouders als belangrijke partner in het zoeken naar oplossingen en verbeteringen in de leefwereld van hun kind en stimuleert de band tussen ouders en school.
  • Wij hebben extra aandacht voor de overgangen die kinderen maken, waarmee we bijdragen aan een goede doorgaande lijn van voorschool tot VO.
  • Door hun kennis en ervaring spelen onze schoolmaatschappelijk werkers een actieve rol in de ontwikkelingen van Passend Onderwijs en Jeugdzorg.
  • Onze schoolmaatschappelijk werkers zetten zich in voor het succes van de wijkteams. In delen van Rotterdam Zuid zijn dit de Children’s Zones.
  • SMWR ziet scholen en schoolbesturen als opdrachtgevers.Dit alles uiteraard om kinderen, ouders en scholen te ondersteunen in het soms hobbelige pad van opgroeien. Maar dat spreekt voor ons vanzelf!

“Schoolmaatschappelijk werk biedt continuïteit en kwaliteit.” (directeur basisschool De Pijler)

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?

Met zelfvertrouwen naar het VO!