Info voor ouders

Soms gaat het met je kind niet zoals je graag zou willen. Het helpt als iemand anders even met je mee kijkt. Een frisse blik ziet nieuwe manieren en mogelijkheden. Het schoolmaatschappelijk werk ziet zichzelf als een partner van ouders, kinderen en scholen. Wij gaan zorgvuldig om met informatie uit gesprekken.

Heeft de basisschool van je kind een eigen schoolmaatschappelijk werker? Je bent welkom om een afspraak te maken. Is er geen schoolmaatschappelijk werker? Vraag ernaar bij de leerkracht of directeur van de basisschool.

“De schoolmaatschappelijk werker heeft mijn kijk op dingen echt veranderd. Ik ben thuis nu rustiger en gezelliger en ook met mijn kind gaat het beter.” (moeder van een leerling van basisschool De Clipper)

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?

Met zelfvertrouwen naar het VO!