Naar het Voortgezet Onderwijs

Een goede voorbereiding is het halve werk! Met zelfvertrouwen naar het VO.

Voor achtstegroepers ontwikkelde SMWR een pakket dat helpt om met zelfvertrouwen de grote oversteek naar het VO te maken.
De schoolmaatschappelijk werker behandelt vijf thema’s, eventueel samen met de leerkracht van groep 8. De school kan alle onderwerpen laten behandelen, of een keuze maken. Het gaat over:

  • wat verandert er allemaal als je naar het VO gaat?
  • relaties en seksualiteit
  • groepsdruk
  • alcohol en drugs
  • waar kun je terecht voor hulp?

Voor ouders organiseert de schoolmaatschappelijk werker een of twee bijeenkomsten over:

  • wat verandert er voor u en uw kind?
  • hoe kun je je kind ondersteunen in de overgang?
  • hulp bij huiswerk, hoe dit aan te pakken?
  • welke hulp is op het VO voor ouders en kind aanwezig?

Onze ervaring is dat het beste tijdstip voor dit groepsaanbod de periode na de CITO-toets is.

 

 

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?

Met zelfvertrouwen naar het VO!