Jonge Mantelzorgers

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?

Meer kinderen dan we denken – ongeveer 25% – groeien op in een gezin waar langdurig ziekte is. Een ouder of broer of zus is chronisch ziek, of is lichamelijk of geestelijk beperkt, of heeft psychiatrische of verslavingsproblemen.

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt kinderen, ouders en leerkrachten met specifieke deskundigheid. Met als doel:

  • erkenning van de situatie door het geven van voorlichting en informatie
  • informatie over opgroeien als mantelzorger
  • informatie wat je als ouder, leerkracht en kind kan doen
  • ontlasten van de jonge mantelzorger via lotgenotencontact en het vergroten van het netwerk
  • als het nodig is verwijzen naar gerichte hulpverlening

De schoolmaatschappelijk werker verzorgt bijeenkomsten voor kinderen, individueel of in groepsverband. Of voor leerkrachten, om jonge mantelzorgers te kunnen herkennen en te ondersteunen. Of voor ouders, bijvoorbeeld in de ouderkamer, eventueel met de ouderconsulent. SMWR heeft eigen beproefde methoden en technieken om met kinderen en volwassenen een goede ingang tot het onderwerp te krijgen.

“Ik maak me vaak zorgen over mijn zus. Zij heeft een spierziekte en gaat steeds meer achteruit. Problemen van mijn vriendinnen vind ik soms gezeur. Ik merk dat ik volwassener ben dan andere kinderen van mijn leeftijd.” (meisje van 12)

Met zelfvertrouwen naar het VO!

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?