Cursussen

Ons groepsaanbod is groot, divers en voortdurend in ontwikkeling. We spelen zoveel mogelijk in op vragen van scholen en maken dan een programma op maat. Te denken valt aan leerlingen die te maken hebben met:

huiselijk geweld
rouw en verlies
faalangst
lastige situaties niet zelfstandig aan kunnen

Ook voor ouders en leerkrachten kunnen wij groepsbijeenkomsten verzorgen, in samenspraak met de school en de ouderconsulent.

 

 

Kwetsbare schouders de zwaarste lasten?

Met zelfvertrouwen naar het VO!